مکمل های طیور

نیازهای ویتامینی و مواد معدنی با اصلاح نژاد و افزایش عملکرد دائما در حال تغییر هستند و ضمنا نژادها  یا آمیخته های مختلف نیز می توانند نیازهای متفاوت از یکدیگر داشته باشند. مکمل های طیور چینه چین با استفاده از ویتامین ها و مواد معدنی با کیفیت که طبق آخرین احتیاجات تغذیه ای نژادهای گوناگون در مراحل مختلف پرورش تامین کننده این نیازها می باشد. چینه چین علاوه بر تولید مکمل های ویژه آمادگی تولید مکمل با فرمول های سفارشی و طبق مشخصات ارائه شده توسط کارشناسان تغذیه طیوررا نیز دارد.

انواع مکمل های مرغ گوشتی :

مکمل مرغ گوشتی سازمان دامپزشکی

مکمل مرغ گوشتی راس 308

مکمل مرغ گوشتی کاب 500

مکمل ویتامینه و معدنی مرغ مادر گوشتی

مکمل مرغ مادر گوشتی استاندارد دامپزشکی

مکمل مرغ مادر گوشتی راس 308 آغازین و پرورش

مکمل مرغ مادر گوشتی راس 308 دوره تولید

مکمل مرغ مادر گوشتی کاب آغازین و پرورش

مکمل مرغ مادر گوشتی کاب دوره تولید

کارخانجات

                    مکمل (1+1) ویتامینه و معدنی مرغ گوشتی ویژه کارخانجات دان آمادهانواع مکمل مرغ تخمگذار 

مکمل مرغ تخمگذار استاندارد دامپزشکی

مکمل مرغ تخمگذار نژاد  Hy-line(دوره تولید)

مکمل مرغ تخمگذار نژاد LSL (دوره تولید)

مکمل مرغ تخمگذار Nick Chick (دوره تولید)

مکمل مرغ تخمگذار نژاد shaver (دوره تولید)

مکمل مرغ تخمگذار Bovans (دوره تولید)

سایر مکمل طیور 

مکمل بوقلمون آغازین ، رشد و پایانی

مکمل شترمرغ آغازین ، پرورش و مولد

مکمل بلدرچین

مکمل کبک

مکمل اردک

مکمل های خوراک دام

مکمل ، بخشی از جیره غذایی دام را تشکیل می دهد که معمولا حاوی عناصر معدنی پر نیاز مانند کلسیم ، فسفر ، منیزیم ، سدیم ، کلر ، گوگرد به همراه مواد معدنی کم نیاز مانند آهن ، روی ، مگنز ، مس ، کبالت ، ید و سلنیوم می باشد. علاوه بر این ویتامین های محلول در چربی مانند D3 , A , E  و در برخی موارد ویتامین های گروه B همچون نیاسین ، بیوتین و کولین نیز در آنها بکار برده خواهد شد. بر این اساس انواع مکمل های دامی چینه چین به شرح ذیل می باشند 

فسفر classic

مکمل ویتامینه و معدنی فسفره classic-30

مکمل ویتامینه و معدنی فسفر  classic-60

مکمل ویتامینه و معدنی فسفره classic-90

مکمل ویتامینه و معدنی پر تولید premium

مکمل ویتامینه و معدنی پر تولید Art Mix

مکمل ویتامینه و معدنی کم تولید خشک و تلیسه premium

مکمل ویتامینه و معدنی کم تولید خشک و تلیسه Art Mix

مکمل گوساله شیرخوار premium

مکمل ویتامینه و معدنی گوسفند داشتی Art Mix

مکمل ویتامینه و معدنی دامپروری Art Mix

مکمل ویتامینه Art Mix

مکمل معدنی  Art Mix

مکمل ویتامینه و معدنی انتظار زایمان Art Mix

مکمل ویتامینه و معدنی اسب premium

مکمل ویتامینه و معدنی بز شیرده premium

مکمل ویتامینه و معدنی بز آبستن premium

مکمل ویتامینه و معدنی شتر پرواری Art Mix

مکمل مواد معدنی 4TMIX

 

 

کنسانتره های طیور

کنسانتره غذایی طیور چینه چین ترکیبی است از مواد اصلی مورد نیاز جهت تولید دان که با استفاده از جدیدترین اصول فن آوری تغذیه و بکارگیری فرآیند و فرمول هایی متعادل و در عین حال غنی تولید می شود. با مصرف این کنسانتره ها مرغدار می تواند تنها با افزودن غلات ، کنجاله سویا ، روغن و پودر صدف ، مناسب ترین فرمول دان را با صرف حداقل زمان تهیه نماید. اصول کاری چینه چین براساس کیفیت ، نوآوری و پایداری و تحقیق گسترده روی مواد خام تا تولید با کیفیت محصول و ارائه خدمات برای ساختن آینده ای مطمئن می باشد.

کنسانتره های مرغ گوشتی

کنسانتره 5% مرغ گوشتی تک مرحله ای        classic

کنسانتره 2.5 مرغ گوشتی تک مرحله ای       classic

کنسانتره 5% مرغ گوشتی تک مرحله ای      Art mix

کنسانتره 2.5 مرغ گوشتی تک مرحله ای     Art mix

کنسانتره 5% مرغ گوشتی دو مرحله ای    premium

کنسانتره 2.5% مرغ گوشتی دو مرحله ای premium

کنسانتره های مرغ تخمگذار

کنسانتره 5% مرغ تخمگذار classic

کنسانتره 5%2. مرغ تخمگذار classic

کنسانتره 5% مرغ تخمگذار دوره پرورش classic

کارخانجات دان آماده

کنسانتره 5% گوشتی تک مرحله ای ویژه کارخانجات دان آماده profesinal

پیش مخلوط 5% گوشتی مرحله B ویژه پلت profesinal

کنسانتره های سایر طیور 

کنسانتره 5% بوقلمون

کنسانتره 2.5 % اردک

پیش مخلوط های درصدی در تغذیه دام

پیش مخلوط های دامی حاوی برخی از اجزای جیره غذایی ، مانند مکمل های معدنی ، مکمل های ویتامینه ، بافرها ، توکسین بایندر ، پروبیوتیک ها ، نمک ، کربنات کلسیم و سایر مواد مورد نیاز جهت تنظیم و تامین مناسب تر نیاز های غذایی دسته های مختلف دام مانند گاو شیری ، گوساله های پرواری ، گوسفند ، بز و شتر می باشند. لازم به ذکر است ، این پیش مخلوط ها می تواند به خوبی در کارخانجات خوراک دام نیز مورد استفاده قرار گیرند. بر این اساس انواع پیش مخلوط های دامی چینه چین به شرح ذیل می باشند :

پیش مخلوط 5% گاو پرواری

Art Mix

پیش مخلوط 5% گاو شیری

premium

پیش مخلوط 5% ویژه کارخانجات دام

professional

مزایای استفاده از کنسانتره چینه چین

کاهش اقلام مصرفی در جیره ، در نتیجه کاهش زمان تولید دان.

مخلوط شدن بهتر مواد ، در نتیجه یکنواختی دان تولید شده و به دنبال آن افزایش یکنواختی گله.

بهبود عملکرد و افزایش راندمان تولید.

کاهش هزینه های تهیه مواد اولیه از منابع مختلف.

انبارداری آسان به دلیل کاهش تعداد مواد مصرفی.

بهبود قرنطینه فارم با توجه به کمتر شدن تعداد مواد و رفت و آمد.

تامین احتیاجات تغذیه ای براساس نژادهای مختلف.

 اطمینان از کیفیت محصول خریداری شده.

تنظیم دقیق جیره های اقتصادی مورد استفاده براساس آنالیز مواد مصرفی و ارائه راهنمایی علمی و عملی محصول.

انتقال دستاوردهای علم تغذیه به مرغداران در خصوص نیازمندی های طیور و استفاده از مواد جدید.

Search